Oakmeadians RFC
  The Heart of Bournemouth

Oakmeadians RFC

In The Heart Of Bournemouth

Our News

Charitable Giving 2016/17

Posted by [email protected] on July 20, 2017 at 5:00 PM

Oakmeadians RFC are proud to announce that they will be donating a grand total of £720.00 to MS Society Bournemouth as a result of the club's fundraising activities in the season 2016-2017.

See details of this year's adopted charity go to the Charity page on this website.

http://www.oakmeadians-rfc.com/our-2017-18-charity


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

264 Comments

Reply FloydMatuok
4:57 AM on July 30, 2021 
??????? ???????? ?????? 55 ????????????? ??? ?????? ? ????????? ???????? ??????????????, ???????? ??????????????? ????????, ????????????? ? ?????????? ???????????????? ?????????? ? ???????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????? - ???????? ???????????, ???????????, ????????-??????????, ????????????????? ???????? ? ???????? ??????.
[IMAGE]
?????? 55 ??????????? ?????????? ????? ? ????????
Reply MyCreditDom
8:27 PM on July 29, 2021 
???????????!
[IMAGE]
?? ?? ????? ????????? ?????? ???????????? ?? ?????. ?????? ??? ???????? ?? ??????? ????????? ????????? ????? ??????, ? ??? ???????? ?????? ???????? ???? ?????? ????????? ???.
http://zajmjeffreymcpdmoney.thenerdsblog.com/1628937/??-????????-
?????-?-?????-??????-????-??????
??????????? ?????? ???? ?? ?????????? ?????? ??????? ? ???????? ???
? ???? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ?????????? ???????? ????? ???. ??? ?????????? ???? ??? ???????? ??????????.
??? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ??? ? ????? (???? ????? ????????? ??????????? ???????? ???????????? ??????). ??? ?????? ????????? ? ??? ? ????? ???????? ????????? ????????? ?????????? ????????.
http://zaemmicroandydatkmoney.izrablog.com/393661/????-??????-???
??-????-?????????-???-????-???
????? ???????????? ?????, ??????? ????? ???????? ?????? ?? ?????.
??? ????????? ? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ??????????????? ??? ????? ?????, ?? ? ???????? ?????????? ???????????? ???????.
?????? ????????? ???????????? ?? ?????? ????? ????????, ?????????????? ????????.
http://zajmmicroscashjxkxmoney.blogrelation.com/1670167/???-?-???
??-??????-?-moneyveo
??????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????? (??? ????? ??????????? ?????? ? ???????? ??????? ??????????? ???????);
????????? ???????? ??????, “????????????? ???????”, ???? ?????????? ????????? ?????? ???????? ???????.
http://zaemmicrocruzxmzmmoney.blogproducer.com/1587341/????-?????
?-???-?????-?????-?????-????????
?????? ????????????? ??????, ? ??????? ???? ?????, ? ?? ??? ?? ???????? ????? ??. ??????? ??? ???!
* ??? ?????????? ?????? ? ????????? ??????? ?? ?????? ?????? ?????? ????? ? ????????? ??? ?? ??? ????????? ? ??????? ??????? ????????????? ?? ????? ?????. ?? ???????, ??????? ??? ????? ????????? ?????? ??????? ???????? ??????????? ? ?????? ??????? ??? ?????, ?? ?????????? ??????? ??????? ???????? ???????? ??????? ?????? ??????? ???????????? ?? ????? ????????. ???????, ?????? ?????? ?? ????????? ??? ? ?????????? ????????, ? ???? ???? ?????? ??? ??????? ???? ?? ??????, ??? ??? ??? ????????????? ???? ?????!
https://loanevan1uhuh.glifeblog.com/profile
??? ???????????? ????? ?????????? ?????????, ????? ???????? ?????? ?? ?????? ?? ????????????, ?????????? ? ???????, ?? ?????? ??????? ?????? «?????????????? ???????».
??????????? ??? ???, ??? ???????????????? ????????? ? ?????????? ????????? ??????? ?????????, ?????? ??? ??????? ?????????? ?????.
???????? ???? ??? ???????????? ?????? ???????? ?????? ????? ???????? ? ?????????????? ??????. ????? ???????? ?????????, ?????????? ????????? ?? ????? ?????? ? ????????? ???????????? ?????? — ???, ????? ???????? ?????? ????????, ?????????? ???????? ?????? ??????? ????????? ??????.

? ?????????, ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ???????????? ?????? ???? ??????
Reply Iwan
12:47 PM on July 29, 2021 
????? ??????
Reply AlexPaina
9:16 AM on July 26, 2021 
?????? ????????? ????????
?????? ????????
Reply Antoniomzh
1:20 AM on July 26, 2021 
??????????? ??? ??????
???????? ??????? ??????

Where is admin?
It is important.
Regards.
Reply RaymondSaf
12:57 PM on July 25, 2021 
Wy?wietlacz ciek?okrystaliczny 2021 piel?gnacja wy?wietlaczy lcd

W szlaku bada? biologicznych w 1888 roku Friedrich Reinitzer wniwecz poprzez kazus zauwa?y? przep?ywa?y kryszta?. Dalsze d?ugotrwa?e pytania w?asno?ci p?ynnych kryszta?ów uwidoczni?y mo?liwo?? dowodzenia zaletami wizualnymi tej?e podwalin, co da?o zaprojektowanie zwierzchniego wy?wietlacza ciek?okrystalicznego w roku 1964 (George H. Heilmeier) poprzez firm? RCA.

W 1972 roku Westinghouse zestawi? dyplom na naczelny ciekawy parawan LCD sko?czony w metodyk TFT, ale zaledwie w 1982 wsta? nienaganny handlowy ma?y telewizor wykuty przez Seiko-Epson, natomiast cztery szybuje powolnie ta opuszczona renoma wepchn??a pocz?tkowy diaskop TFT LCD. W roku 1989 na galerii Funkausstellung w Berlince renoma Hitachi przedstawi?a etalon monitora LCD o przek?tnej 10 kompletni, jaki stanowi? poniewczasie zbierany w laptopach. Inscenizacja pu?ci?am pocz?stowana w sklepach Mohara w Japonii, gdzie od niezale?nego periodu istnia?y robione w tera?niejszej samotnej mechanice monitory o przek?tnej 5 kompletni. Danina parawanu 10-calowego prawdziwie formowa?a si? w przedziale 1400–2000 dolarów]. Inicjalny monitor sortu IPS pojawi? si? w 1994 r. zanadto opowie?ci? Hitachi, podtypu MVA po 2 latkach wkroczy? Fujitsu, za? PVA po nast?pnych 2 latkach – Samsung].

Ch?opi?ce ekrany z parawanem TFT LCD, zbyt szopk? instytucji Hoshiden, wprowadzi?y na zbyt w latkach 1995–96, a telewizory z aktualnego rodzaju parawanami o linii ponad 10" pojawi?y si? w 1999 roku przyimek my?l? Sharpa, a gwa?tem chwila lat niepr?dko miniony egzoteryczne prezentery o linii 40" równie? 50"].

Warto?? poruszenia wy?wietlacza przyst?pnie jest zbada? na okazie ch?odnego wy?wietlacza odbiciowego, ze zakr?con? rund? nematyczn?. W wy?wietlaczu tera?niejszym odst?p sprawdzaj?ce do niego stanowi roboczo polaryzowane pionowo przez filtr polaryzacyjny (1), nast?pny odchodzi poprzez szklan? katod? (2) oraz warstewk? wodnistego kryszta?u (3). Indywidualne mikrorowki na anodach (2 dodatkowo 4) naciskaj? takie ogarni?cie iskierek kszta?tuj?cych klas? ciek?okrystaliczn?, a?eby przy zgaszonej anodzie stan??o odwrócenie polaryzacji do?wiadczona o 90°. Dzi?ki tera?niejszemu s?o?ce mo?e mija? przez cynfoli? (5) spe?niaj?c? istotno?? analizatora nietradycyjna, która szafuje jeno spacja spolaryzowane poziomo, przedstawie? si? od zwierciad?a (6), cierpie? znów poprzez analizator (5), ulec powtórnej wachcie polaryzacji o 90° na klasie wodnistego kryszta?u oraz bezpowrotnie osieroci? lilak restrykcji wy?wietlacz, poprzez podnios?? foli? polaryzacyjn?. Po gruchni?ciu wrzenia do elektrod, aktywowane poprzez nie terytorium elektryczne wymusza tak? szycht? ogarni?cia krztyn w pow?oce wodnistego kryszta?u, ?e nie odgina ona polaryzacji nowoczesna. Rz?dzi wi?c, i? l?nienie nie przekracza przez analizator, co puszcza wynik czerni.

Wy?wietlacze ciek?okrystaliczne potrafi? operowa? w re?imie transmisyjnym, odbiciowym (reflektywnym) akceptuj porz?dkowym (trans-reflektywnym).

Wy?wietlacze transmisyjne s? komentowane z samotnej kraw?dzie, oraz wszczynaj?ce na nich demoralizacji dostrzega si? od nast?pnej karty. Ergo czynne punkty w takich wy?wietlaczach s? wiecznie przykre, i bezczynne pewne. Rzeczonego podtypu wy?wietlacze s? adresowane, skoro owocna egzystuje nieprzeliczona intensywno?? wizerunku, na dowód w jupiterach elektronicznych wielb monitorach multimedialnych. Wy?wietlacze transmisyjne s? najcz??ciej przyjmowane zbiorowo z czynnymi sztancami, jednak?e przebiegiem s? tak?e brane bierne wy?wietlacze transmisyjne np. w budzikach z ruchomymi wy?wietlaczami.

Wy?wietlacze odbiciowe (reflektywne) rozporz?dzaj? na serdecznym dnie tremo, jakie odstaje podchodz?ce do strefie wy?wietlacza przestrze?. Bie??cego podtypu wy?wietlacze umiej? opracowywa? jedynie w nastroju osowia?ym oraz dysponuj? przewa?nie niezbyt p?kat? wielko?? tworzonego epizodu, jednako? za wówczas zabieraj? wyra?nie maluchy liczbie aktywno?ci. Egzystuj? one regularnie zu?ywane w kalkulatorach za? zegarkach, jakkolwiek terminami przystoi zjada te? wynikn?? w ruchliwych laptopach równie? palmtopach.

Bytuj? zarówno wy?wietlacze transreflektywne, jakie potrafi? przewagi obu re?imów. Przy zawartym rozja?nieniu z?o?ci na nich tworzy gigantyczn? czysto??, i w obiekcie ograniczenia poboru rzece roz?wietlenie zasobna zgasi? dodatkowo przeobra?e? w modus odbiciowy. Wy?wietlacze transreflektywne s? u?ytkowo sztywne w narz?dziach d?u?szych ni?eli palmtopy.

Wszelki dialog LCD t?umaczy wiadom? grup? wypieków objawion? w bitach wymienian? pot?g? koloru. Najcz??ciej praktycznymi (dla sierocego z 3 sk?adnych tonów RGB)] s? kasetony

czytaj wiecej https://lcd-pixel.com/pl/p/LCD-WYSWIETLACZ-LICZNIK-MERCEDES-VITO-
VIANO-W639/108
Reply Rom
8:31 AM on July 25, 2021 
Hi guys!
Reply Donaldtmv
7:18 PM on July 24, 2021 
??????? ??????? ????? ???? ? ???????
???????? ? ???????? ??????? ???????. ?? ???????.
? ??????????? ?? ??????? ??????? ? ???? ????? ???????? “????????????” ????????? 2 ??????? ???????.

???????? ?????? ???????. ????????? ? ??????? ??????????? ??????? ????????? ???–2?2 ?? ????? ???–131. ??????????? ?????????? – ?????????? ?????? ? ??????? ?????????? ????????? 75–300??. ????????? ??????????????? ????? ??????? ? ????????? ??????????? ?????? ? ??????? ?????? ????????? ????.rotornoe-burenie

???????????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?? ??????? ???????. ??? ???????? ??????????? ?????? ?????? ???????? ????? ??????? ????? ? ??????? ??????????? ?????????. ????? ????, ??? ???????? ???????? ?????? ????? ????????, ???????? ?????? ???????? ??????? (?????????), ????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ? ??????? ?????????? ?????????, ?????????? ????????????? ?????????? ????????????, ?????????? ? ???? ?????????????? ????? ? ????????. ??????? ???????? ???????????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ???? ?? ?????????? ???????, ????? ? ???????? ???????? ????????? ???????? ??????? ??? ???????????????? ???????, ??????? ????? ?????????? ? ?????????? ????.

???????? ????? ???????? ??????? ??????????????? ? ???????????? ???????????? ????? ??? ?????, ?? ????? ? ????? ????????????? ?????? ????????.

???????? ?????? ??????? ????????? ????? ????????? ?? ??????? ????? ???????? ? ???????????. ??? ?????????? ? ?????? ????? ? ?????? ??????? ?????????. ????????????? ? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ??, ??? ??????????? ????????????? ? ???????? ?????, ??? ??? ?????? ?????????? ??????????? ????? ????? ???????????? ????. ??? ???? ? ???????? ?????????????. ?? ???? ? ????? ????????? ?????, ????????????? ????? ?????? ?????????????. ??????????? ???????????? ???? ????? ??? ????????????? ??????? ????? ??????? ? ?????.

??????????? ???? ? ?????? ??????? ? ??????????? ????? – ????????? ?????????.

?????????? ????????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ?? 40 ??????, ? ??? ????? ? ????? ? ??????? ??????. ??????? ????? ???????? ???????? ????? ??????????? ????????? ???????. ?? ??????????? ? ????? ???????, ? ?? ????? ??? ???????? ?????? ????????? ???????????? ?????? ????? ? ?? ????? ??????? ???? ????.

? ??????? ??????? ???? ????? ? ??????. ??? ?????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ????? ????????? ??? ????? ? ????? ?????????, ? ????? ????????????? ???????.
Reply LolaSkila
4:54 PM on July 24, 2021 
[IMAGE]
Good day! Looking for a sponsor. My profile on the search site:
https://datingforkings.club/ My Name: Alisa Lozavarova
Reply MashaaScoms3206
10:39 AM on July 24, 2021 
XEvil 5.0 solved captcha on your website!!!

Want to post your promo to 12.000.000 (12 MILLIONS!) websites? No problem - with new "XEvil 5.0 + XRumer 19.0.8" software complex!
Blogs, forums, boards, shops, guestbooks, social networks - any engines with any captchas!
XEvil also compatible with any SEO/SMM programms and scripts, and can accept captchas from any source. Just try it! ;)

Regards, MashoScoms3964

P.S. Huge discounts are available (up to 50%!) for a short review about XEvil on any popular forum or platform. Just ask Official support for discount!
Reply Jefferyten
12:12 PM on July 7, 2021 
Reply Bennymum
8:25 AM on July 7, 2021 
You receive money transfer of 89.44$! Go to official bank website
Official bank website Detail: Official bank website
Reply Donaldppo
6:15 AM on July 7, 2021 
??????? ??????? ????? ???? ? ???????
Where is administration?
I'ts important.
Regards.
?????????? flir 24
Reply Williamemelt
2:52 AM on July 7, 2021 
visit this website https://doktika.com/
Reply BrainRoask
2:42 AM on July 7, 2021 
????? twink porno hd ????????? ?????? ?????????. ?????? https://mporn.online/categories/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/ ??? ????? ?????? hd porno ???????? ??????? ????? ?? ??????? ????????? ? ??????? ???????? HD ? ??? ???????????
Reply Eduardowrary
11:07 PM on July 6, 2021 
????? ????? ????? ???? ???????? - ???????????? ???????? ?????? ? ??????? ??????? ?? ?????? ????. ????? ????? ???? ??????? ? ?????? ????? ????? ?????????????! https://zaebis.vip/categories/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B
E%D0%B9+%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD/ ????.
Reply Jimmybep
10:00 PM on July 6, 2021 
Hello,

Download Music Scene Releases: https://0daymusic.org
Server's capacity 186 TB Music
Support for FTP, FTPS, SFTP, HTTP, HTTPS.

Best regards, Jimmy
Reply KevvinEffob
3:13 PM on July 6, 2021 
loli*ta gi*rl fu*ck c*p pt*hc

https://xor.tw/4pgec
Reply AlfredoHurdy
5:21 AM on July 6, 2021 
??????????? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ??????? ????? ? ????? ?????????? ????? ????????? ??????? ??????, ????? https://zhopec.top/categories/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%BE%D1%8
2+%D0%98+%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B9/ ????????? ????? ?????? ????????? ? ?????? ??????????? ??????????, ??????? ??????? ??????? ??????? ???? ??????? ?? ?????? ?????.
Reply Clydesom
5:09 AM on July 6, 2021 
I consider, that you commit an error. Let's discuss. Write to me in PM, we will communicate.
pia sigla